^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

GDPR

Gallery

Login Form

Solo per i membri del Comitato Gestore.

Μόνο για τα μέλη του Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων

Το νηπιαγωγείο

Κανονισμός

SCUOLA dell’INFANZIA ITALIANA di ATENE

(Scuola Paritaria decreto ministeriale n.3515/2740 del 23/02/2012)

presso la Scuola Statale Italiana

Via Mitsaki 18 – 111 41 Atene Grecia

tel.: +30 210 2020274 / mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

sito: www.scuolainfanziaitaliana.gr

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  

Το Ιταλικό Νηπιαγωγείο προάγει την εκπαίδευση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας σύμφωνα με τους κανόνες της ιταλικής κουλτούρας λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη,  μέσα από το παιδαγωγικό του πρόγραμμα, το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τα παιδιά και οι γονείς τους ζουν και λειτουργούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων –Επιτροπή Διαχείρισης συντάσσει τον εσωτερικό κανονισμό του νηπιαγωγείου και καλεί όλους τους παράγοντες του σχολείου στην καλύτερη δυνατή συνεργασία προς επίτευξη ομαλής λειτουργίας και αποφυγή κάθε πιθανής παρεξήγησης:

 

1.     Η ημέρα έναρξης του σχολικού έτους συμπίπτει με την ημέρα έναρξης του Ιταλικού Κρατικού Δημοτικού Σχολείου. Το  ωράριο λειτουργίας του νηπιαγωγείου καθορίζεται από  το ωράριο του Ιταλικού Κρατικού  Δημοτικού. Το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας του νηπιαγωγείου δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει οικογενειακές ανάγκες και παρέχει φύλαξη και ελεύθερο πρόγραμμα – όχι εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

2.       Η είσοδος των παιδιών στο σχολείο επιτρέπεται από τις 08:00 μέχρι τις 09:00 και όχι αργότερα για εκπαιδευτικούς λόγους, επιτρέποντας έτσι στο παιδί την κατάλληλη προσαρμογή πριν από την εκπαιδευτική δραστηριότητα. Πέραν του ανωτέρω ωραρίου προσέλευσης δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο σχολείο, εκτός εάν η καθυστέρηση δικαιολογείται από εξαιρετική αιτία. Στο κανονικό ωράριο η έξοδος γίνεται από τις 13:30 έως τις 14:00 το αργότερο, εκτός αν το παιδί παρακολουθεί κάποια από τις εξωσχολικές δραστηριότητες, όπου η ώρα αποχώρησής του ορίζεται από τον/την υπεύθυνο/η του προγράμματος.  Στις 14:00 σερβίρεται το γεύμα σε όσα παιδιά παραμένουν στο διευρυμένο ωράριο.

3.     Όλα τα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο μας ασφαλίζονται με ομαδικό ασφαλιστήριο του οποίου οι όροι ανανεώνονται κάθε αρχή σχολικού έτους. Εάν κάποιος γονέας επιθυμεί τον αριθμό συμβολαίου του ασφαλιστήριου, μπορεί να το ζητήσει από τη γραμματεία.

4.        Τους κανόνες ασφαλείας τους ορίζει τεχνικός ασφαλείας με ανάθεση καθηκόντων στην αρχή κάθε σχολικού έτους και οι οδηγίες του δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση.

5.      Εγγραφές πραγματοποιούνται για το χρονικό διάστημα που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο - Επιτροπή Διαχείρισης με την κατάθεση ολόκληρου του ποσού της εγγραφής, ποσό το οποίο καθορίζεται κάθε χρόνο, από το ίδιο (το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων - Επιτροπή Διαχείρισης).

Το ποσό της εγγραφής δεν επιστρέφεται  σε καμία περίπτωση.

       Οι γονείς υποχρεούνται να καταβάλουν το πλήρες ποσό των διδάκτρων ακόμη και σε  περίπτωση διακοπής της φοίτησης του παιδιού. Τα ειδικά αιτήματα κατά τη στιγμή της εγγραφής θα αξιολογούνται, κατά περίπτωση, από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

6.      Σε περίπτωση που το Συμβούλιο των Δασκάλων κρίνει ότι κάποιο παιδί χρήζει εξειδικευμένης αγωγής ή η φοίτηση του δημιουργεί θέματα ασφάλειας ή προξενεί αναστάτωση στην γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του νηπιαγωγείου, είτε ο γονέας είτε το παιδί, το Διοικητικό Συμβούλιο - Επιτροπή Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τη διακοπή φοίτησης του/ης μαθητή/τριας.

7.      Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν την πληρωμή των διδάκτρων σύμφωνα με τις δόσεις και τις ημερομηνίες που ορίζονται στην αρχή κάθε σχολικού έτους . Το συνολικό ποσό των διδάκτρων για το σχολικό έτος υπολογίζεται με βάση μια συνολική εκτίμηση εξόδων του νηπιαγωγείου, εκ των οποίων περίπου το 90% αφορά τα έξοδα προσωπικού.

8.      Το Διοικητικό Συμβούλιο  - Επιτροπή Διαχείρισης , μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της σχολικής φοίτησης των μαθητών για τους οποίους η 3η δόση δεν έχει πληρωθεί εντός ενός μηνός από την προγραμματισμένη ημερομηνία. Η Επιτροπή Διαχείρισης διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβεί σε νομικές ενέργειες που αποσκοπούν στην ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών, όπου επιτρέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

9.    Το Διοικητικό Συμβούλιο - Επιτροπή Διαχείρισης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή, με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος,  σε οικογένειες μαθητών οι οποίες έχουν οφειλές προηγούμενων ετών προς το σχολείο, όταν ο εν λόγω μαθητής πραγματοποιεί την εγγραφή του για πρώτη φορά.

10.    Το Διοικητικό Συμβούλιο - Επιτροπή Διαχείρισης , έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα (Μ.Κ.Ο) και τα έσοδα από τα σχολικά δίδακτρα καλύπτουν τα έξοδα του νηπιαγωγείου. Η Επιτροπή Διαχείρισης εποπτεύεται από την Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται στη Γενική Συνέλευση. Εάν ένας ή περισσότεροι γονείς επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ελέγχους για τα έξοδα που πραγματοποιεί η Επιτροπή Διαχείρισης, μπορούν να παραπεμφθούν στην Ελεγκτική Επιτροπή.

11.    Ο προϋπολογισμός παρουσιάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο  - Επιτροπή Διαχείρισης στους γονείς και κάθε γονέας μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή το θεωρήσει σκόπιμο, ανάλυση των εξόδων καθώς και διευκρινήσεις σχετικά με τη διαχείριση του ταμείου είτε  μέσω της Ελεγκτικής  Επιτροπής είτε συγκαλώντας Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρονται στο Καταστατικό. Η Επιτροπή Διαχείρισης οφείλει να παρέχει μια κατάσταση σχετικά με την κατάσταση του ταμείου, εάν ζητηθεί κατά τη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης, ανεξάρτητα από το αν το αίτημα αυτό αποτελεί μέρος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.

12.    Το Διοικητικό Συμβούλιο  - Επιτροπή Διαχείρισης οφείλει να παρουσιάζει την κατάσταση του ταμείου στους γονείς μέσω email τουλάχιστον τρεις φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ξεκινώντας από τα τέλη Δεκεμβρίου, μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

13.     Το Διοικητικό Συμβούλιο - Επιτροπή Διαχείρισης οφείλει να παρουσιάσει προϋπολογισμό της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, έως τα τέλη Νοεμβρίου.

14.    Το Διοικητικό Συμβούλιο - Επιτροπή Διαχείρισης, παρουσιάζοντας τα σχετικά παραστατικά, μπορεί να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού στο τέλος της σχολικής χρονιάς, εάν το θεωρήσει απαραίτητο.

15.    Οι γονείς μπορούν να συμμετάσχουν στη σχολική ζωή και να συνεργάζονται για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου. Είναι υποχρεωμένοι να πληροφορούν τις δασκάλες για πιθανά προβλήματα των παιδιών τους.

16.    Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας για διάστημα άνω των πέντε ημερολογιακών ήμερών, ο γονέας υποχρεούται να προσκομίζει πιστοποιητικό γιατρού που να επιβεβαιώνει την καλή υγεία του παιδιού. Επίσης οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν τις δασκάλες για μολυσματικές ασθένειες (ιλαρά, ανεμοβλογιά, κλπ.) ή κρούσματα φθειρίασης. Τα παιδιά με πυρετό δεν θα γίνονται δεκτά. Οι δασκάλες δεν επιτρέπεται να χορηγούν φάρμακα στα παιδιά.

17.  Οι δασκάλες παρουσιάζουν το ετήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας στο Διοικητικό Συμβούλιο - Επιτροπή Διαχείρισης , στα πλαίσια μιας διαρκούς συνεργασίας και ανταλλαγής. Το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου καθορίζεται από το “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione” – «τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για το πρόγραμμα σπουδών στο νηπιαγωγείο και στον πρώτο κύκλο της εκπαίδευσης».

18.     Προς επίτευξη των αναγραφόμενων στο άρθρο 3 παρ. 1. του Καταστατικού του Συλλόγου μας, «ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους Γονείς, μαθητές και λοιπούς φορείς» αλλά και την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των Γονέων και Κηδεμόνων, σε όλους τους γονείς θα κοινοποιείται λίστα επικοινωνίας με τα τηλέφωνα και τα email όλων των γονέων. Εάν κάποιος επιθυμεί να εξαιρεθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του από τη λίστα επικοινωνίας γονέων θα πρέπει να το ζητήσει εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο κάθε γονέας θα πρέπει να κάνει ορθή χρήση αυτών των στοιχείων και σε καμία περίπτωση για διαφημιστικούς λόγους.

19.   Οποιοσδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί βεβαίωση φοίτησης του παιδιού του για μετεγγραφή σε οποιοδήποτε άλλο νηπιαγωγείο ή δημοτικό μπορεί να το ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Σχετική βεβαίωση θα χορηγείται μόνο εφόσον έχουν καλυφθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις με το σχολείο.

20.  Οι εκπαιδευτικές εκδρομές πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του πρωινού. Αυτές οι εκδρομές αποτελούνται από επισκέψεις σε μουσεία, εκθέσεις, συναυλίες, αθλητικές δραστηριότητες, κινηματογράφο και θέατρο και ό, τι προετοιμάζουν οι συνοδοί δασκάλες. Συνήθως, οι εξωσχολικές δραστηριότητες έχουν άμεση σχέση με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην τάξη. Ωστόσο, η οργάνωση αυτών των εκδρομών προβλέπει δύο βασικά μέρη: την μετακίνηση προς τον τόπο της δραστηριότητας και την πραγματική διδακτική εργασία. Λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας αυτών των δραστηριοτήτων και των σχετικών χρεώσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο - Επιτροπή Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οικονομική συνεισφορά από τους γονείς για τη συμμετοχή των μαθητών. Η φύση της συνεισφοράς θα ανακοινώνεται  παράλληλα με την προγραμματισμένη δραστηριότητα.

21.     Το Διοικητικό Συμβούλιο - Επιτροπή Διαχείρισης διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει συνεισφορά και για εκείνες τις εξωσχολικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός της περιφέρειας του σχολείου, αλλά που ωστόσο απαιτούν την ενεργοποίηση πρόσθετων δαπανών όπως, για παράδειγμα και όχι αποκλειστικά, τις σχολικές γιορτές. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, η φύση της οικονομικής συνεισφοράς θα ανακοινώνεται ταυτόχρονα με την ίδια τη δραστηριότητα.

22.     Η κατάθεση του ποσού εγγραφής ισοδυναμεί με την αποδοχή του παρόντος κανονισμού.

 

 

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε το καταστατικό του Συλλόγου Γονέων που μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Σχολείου μας www.scuolainfanziaitaliana.gr στο "Αρχική σελίδα > Ο Σύλλογος Γονέων - Καταστατικό του Συλλόγου Γονέων" καθώς και να συμμετέχετε στις Γενικές Συνελεύσεις για τις οποίες θα ενημερώνεστε γραπτώς με email.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο -Επιτροπή Διαχείρισης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου της Ιταλικής σχολής Αθηνών.

 

Με την παρούσα υπογραφή,  δηλώνω πως διάβασα και αποδέχομαι τον κανονισμό του Νηπιαγωγείου της Ιταλικής Σχολής Αθηνών.

 

 

Ημερομηνία                                                                                                                  Υπογραφή

 

     -----------------------------------------                                                                          ------------------------------------------------

 

 

Το προσωπικό του νηπιαγωγείου

Το προσωπικό του νηπιαγωγείου αποτελείται από τις παρακάτω κατηγορίες:

 

Το διδακτικό προσωπικό:  

Κακαγή Ευγενία

Καλβάρα Μαρία-Γκράτσια (Maria Grazia Calvara)

Καρότζα Σιμονέτα (Simonetta Carrozza)

Προπέλκα Μαρία - Απογευματινή φύλαξη

 

Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την παιδαγωγική-διδακτική διαχείριση του σχολείου και βρίσκονται υπό την επίβλεψη του Διευθυντή της Ιταλικής Κρατικής Σχολής Αθηνών, δρ. Emilio Luzzi (Εμίλιο Λούτζι).

 

Τη συντονίστρια Διδασκαλίας:

Ευγενία Κακαγή

 

Το διοικητικό προσωπικό:

Υπευθυνη Διευθυνσης: Αντζελα Καστιλιονι (Angela Castiglioni)

Διοικητική Βοηθός: Αντα Λιμπερτι

Περισσότερα: Το προσωπικό του νηπιαγωγείου

Οι χώροι

Σχολικές εγκαταστάσεις

Το σχολείο διαθέτει τρεις αίθουσες διδασκαλίας, ένα γραφείο, ένα διάδρομο, ένα μπάνιο με 6 θέσεις για παιδιά και ένα μπάνιο για ενήλικες που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου.

Το σχολείο διαθέτει επίσης δύο αίθουσες διδασκαλίας, γυμναστήριο, μπάνιο με 5 θέσεις για παιδιά και μία για ενήλικες που βρίσκονται στον πρώτο όροφο του ίδιου κτηρίου.

Έξω υπάρχει ένας μεγάλος κήπος.

Μία από τις αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο προορίζεται για την υποδοχή παιδιών που παρουσιάζουν αδιαθεσία/πυρετό.

 

Πρόγραμμα σχολείου

Το Ιταλικό νηπιαγωγείο και παιδικός σταθμός Αθηνών λειτουργεί καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες απο τις 8 πμ έως και τις 2 μμ.

Τις ημέρες κατα τις οποίες υπάρχουν στη συνέχεια δραστηριότητες, το ωράριο επεκτείνεται έως τις 3μμ.

Το τυπικό πρόγραμμα του σχολείου περιλαμβάνει:

ΩΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
8:00 -9:00 πμ

Προσέλευση των μαθητών, με μέγιστη καθυστέρηση εως τις 9:10 πμ

Ελεύθερο παιχνίδι

9:00 - 10:30 πμ Παρουσιολόγιο, συζήτηση, θεματική ανάγνωση, καθοδηγούμενη δραστηριότητα
10:30 - 11:00 πμ Υπηρεσίες υγείας και κολατσιό
11 πμ -12 μμ Καθοδηγούμενη δραστηριότητα
12  - 1 μμ Ελεύθερο παιχνίδι στις γωνίες παιχνιδιού ή στην αυλή
1 - 2 μμ Προετοιμασία για την αναχώρηση και αναχώρηση απο τις 1:30 μμ έως τις 2:00 μμ

 

Παρακαλούνται οι γονείς να παρέχουν στις τσαντούλες των παιδιών τα παρακάτω:

  1. Κολατσιό κρύο
  2. Ένα πανάκι
  3. Μια πετσετούλα λαιμού με λάστιχο
  4. Μία αλλαξιά με τα απαραίτητα ρούχα
  5. Ένα μπουκάλι μικρό με νερό

Παρέχεται επίσης δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Οι τάξεις

Το ιταλικό νηπιαγωγείο χωρίζεται σε δύο τάξεις και τρία ηλικιακά τμήματα.

 

Τα παιδιά ηλικίας 3-5 ετών αποτελούν μια τάξη που χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:

 

     Κοτοπουλάκια: από 3-4 χρονών

     Χελώνες: από 4-5 ετών

 

Τα παιδιά ηλικίας 5 έως 6 ετών αποτελούν μια τάξη:

     Γατάκια

 

 

Ο συνολικός αριθμός είναι περίπου 50 παιδιά, με αυξανόμενο ρυθμό, που είναι πάντα σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου, τη βελτιστοποίηση της υπηρεσίας και την διαθέσιμη υποδομή.

Copyright © 2015. Scuola dell' infanzia Italiana Rights Reserved.