Πεδίο Εμπειρίας

Πεδίο Εμπειρίας

Η επιδίωξη των γενικών στόχων που περιγράφονται παραπάνω αναπτύσσεται μέσω των ΠΕΔΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ.

Είναι ένα σύνολο αντικειμένων, καταστάσεων, εικόνων και γλωσσών, που αναφέρονται στα συμβολικά συστήματα του πολιτισμού μας, ικανά να προκαλούν, να διεγείρουν και να συνοδεύουν προοδευτικά ασφαλέστερη μάθηση (National Indications 2012).

Τα πεδία εμπειρίας είναι επομένως εργαλεία προβληματισμού και διαλόγου μέσω των οποίων τα παιδιά εισάγονται σταδιακά στον πολιτισμό, στη συμβολική διάσταση του κόσμου των ενηλίκων.

 

Τα πεδία εμπειρίας έχουν ως εξής:

 

Ο εαυτός και ο άλλος

Το σώμα και η κίνηση

Οι ομιλίες και τα λόγια

Γνώση του κόσμου

Έκφραση δημιουργικότητας γλωσσών

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για να υποστηρίξει τις διδακτικές δραστηριότητες, κατά το σχολικό έτος 2020/21, υιοθετείται το εγχειρίδιο "Raffaello" 3, 4, 5 χρόνια (επιμ. Raffaello Scuola ").